Sisotech Sp. z o.o. realizuje w projekt pod tytułem: „System EOS – innowacja dla biur” o numerze umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-20-0058/21-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Celem projektu jest rozwinięcie kompleksowego systemu EOS do obsługi sal konferencyjnych, biur oraz pracy zdalnej. Przeznaczony będzie do sterowania urządzeniami multimedialnymi a także integracji usług niezbędnych w salach konferencyjnych i pracy zdalnej.

Planowane efekty:
-Zadanie nr 1 – Rozbudowa systemu EOS
-Zadanie nr 2 – Testy u klientów, przygotowanie wersji produkcyjnej systemu EOS
-Zadanie nr 3 – Sprzedaż i marketing systemu EOS

Nazwa Beneficjenta:
Sisotech Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
ulica Leśna Polana 10
15-575 Białystok

Dofinansowanie projektu z UE: 999 685.00 zł
Ogólna wartość projektu: 1 248 228.00 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 176 100 zł